Conservas Coll

En conserva

PROCEDÈNCIA: Bolet fresc

PROCÉS: Un cop tenim el bolet fresc, el primer que fem és netejar-lo de brosses i terra. Seguidament els nostres professionals passen a fer un procés de selecció en el que eliminen els bolets que no són aptes per a la venda.
Després els escaldem, refredem i un cop refredats passem a la seva classificació i envasat.
Un cop envasats, passem a la seva esterilització i finalment els etiquetem i els encaixem per a la seva venda.

TEMPS DE CONSERVACIÓ: 4 anys des de la data de fabricació.