Conservas Coll

Congelat

PROCEDÈNCIA: bolet fresc.

PROCÉS: Un cop tenim el bolet fresc, el primer que fem és netejar-lo de brosses i terra. Seguidament els nostres professionals passen a fer un procés de selecció en el que eliminem els bolets que no són aptes per a la venda. Després els classifiquem i els congelem a una temperatura de -40ºC. Un cop congelats, els envasem en bosses d'1kg i en caixes de 8kg.

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE: Guardar-los al congelador a -20ºC

TEMPS DE CONSERVACIÓ: 18 mesos des de la data de fabricació.